Boys Junior Varsity Golf, Boys Varsity Golf · Boys Golf – State Tournament – Day 1